با عملکرد ابتدایی دریچه‌های قلب آشنا شوید

پرولاپس قلب یا افتادگی دریچه میترال به زبان ساده

1K
0 0
پرولاپس قلب یا افتادگی دریچه میترال یک بیماری نسبتاً شایع و معمولاً کم‌خطر، مربوط به یکی از دریچه‌های قلب است. برای آنکه بدانیم منظور از افتادگی این دریچه چیست، باید با نقش این دریچه در خونرسانی به اندام‌های بدن به زبان ساده آشنا شویم.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار