چند تکنیک برای مراقبت صحیح از بیماران آسیب نخاعی

شیوه درست جابه‌جایی، دراز کشیدن و نشستن

767
0 0
بعد از آسیب نخاعی وضعیت بیمار در جابه‌جایی، نوع نشستن و دراز کشیدن بسیار مهم است. ضروری است شیوه و تکنیک درست مراقبت از این بیماران را بدانیم تا دچار مشکلات پوستی، بلع یا تنفس نشوند. این ویدئو به آگاهی شما در زمینه مراقبت بعد از آسیب نخاعی کمک می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار