بررسی تاثیر آسیب‌های دوران کودکی بر مغز از دید علوم اعصاب یا نوروساینس

ترومای دوران کودکی چطور بر سیستم‌های پاداش، حافظه و تهدید مغز اثر می‌گذارد؟

0.9K
0 0
همیشه شنیده‌ایم که آسیب‌ها، سوءاستفاده‌ها و غفلت‌هایی که در کودکی برای یک شخص رخ می‌دهد، بر ادراک او از دنیا و روابط او در آینده تأثیر می‌گذارد. اما این بار این ویدئو از پنجره‌‌ای تازه‌ و از دید علوم اعصاب و فیزیولوژی، به تأثیر اتفاقات منفی دوران کودکی بر رشد مغز و به تبع آن، زندگی یک شخص می‌پردازد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار