فلج مغزی اسپاستیک، دیسکینتیک و آتاکسیک

فلج مغزی چه عوارضی در پی دارد؟

10.2K
0 1
فلج مغزی یا CP یک اختلال عصبی است که روی حرکات، توان عضلانی و همچنین هماهنگی و کنترل فرد تأثیر می گذارد. این تأثیرات با توجه به جای آسیب دیدگی مغز متفاوت است و انواع مختلفی دارد نظیر، فلج مغزی اسپاستیک، دیسکینتیک و آتاکسیک. با این ویدئو همراه شوید تا در مورد علت، انواع و تاثیرات فلج مغزی بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار