آشنایی با سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

چرخه نرمال قاعدگی چیست و چرا بعضی زنان تنبلی تخمدان دارند؟

10.7K
0 1
دختران از دوران جنینی میزان ثابتی فولیکول تخمک دارند و طی هر دوره تخمک‌گذاری، یک تخمک بالغ از یک فولیکول رها می‌شود. اما در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک چند فولیکول باهم رشد می‌کند اما به حدی رشد نمی‌کنند که بتواند به تخمک‌گذاری کمک کند. در این ویدئو خانم دکتر راضیه اکبری متخصص زنان و زایمان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم‌ پزشکی تهران، چرخه قاعدگی را شرح و درباره علت تنبلی تخمدان یا سندروم تخمدان پلی کیستیک (Polycystic Ovary Syndrome یا PCOS) توضیح می‌دهند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار