عشق‌ورزی به خود یعنی چه؟

هفت گام عملی برای دوست داشتن خود

1.4K
0 0
آیا فقط اینکه برای خودمان هدیه بگیریم و یا در آینه به خودمان حرف‌های خوب بزنیم و یا با کسی که شادمان می‌کند وقت بگذرانیم، به معنای این است که خودمان را دوست داریم؟ شاید اینها جلوه‌هایی ساده و رایج از آنچه شنیده‌ایم باشد، اما برای دوست داشتن خود چالش عمیق‌تری وجود دارد و آن روبه‌رو شدن با نقاط ضعف است. باید یاد بگیریم که چطور از عهده این قسمت بربیاییم.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار