https://lymphedemaclub.com/

">

ورم کنترل نشده غدد لنفاوی و عوارض آن

آیا درمانی برای لنف‌ ادم وجود دارد؟

0.9K
0 0

لنف‌‌ادم قابل درمان نیست اما با کنترل آن می‌توان از پیشرفت بیماری و بروز عوارض آن جلوگیری کرد. هرچند مراقبت‌های کنترلی به مرور کم و کم‌تر می‌شود اما درمان قطعی وجود ندارد اما بانداژ و آستین کشی به مرور قابل حذف شدن هستند. احتقان زدایی ترکیبی یا ماساژ، بانداژ و ورزش‌های تکمیلی رایج‌ترین روش برای کنترل بیماری است. در این ویدیو خانم دکتر شهپر حقیقت، پزشک لنفولوژیست درباره کنترل لنف‌‌ادم برای ما می‌گویند.

 

 

 

وبسایت رسمی خانم دکتر حقیقت:

https://lymphedemaclub.com/

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار