هیپوفیز خلفی یا نوروهیپوفیز و هیپوفیز قدامی یا آدنوهیپوفیز

آشنایی با غده هیپوفیز، یک لوبیای کوچک در زیر مغز!

805
0 0
هیپوفیز یک غده مهم است که هورمون‌های متفاوتی را درون خون آزاد می‌کند. درست زیر مغز قرار دارد و توسط هیپوتالاموس که بالای آن قرار گرفته است کنترل می‌شود. هیپوتالاموس بخش خیلی مهمی در مغز است که عملکردهای بدن مثل حفظِ دمای بدن، اشتها، میزان متابولیسم و تولیدمثل را کنترل می‌کند. این غده دو بخش دارد: غده هیپوفیز خلفی یا نوروهیپوفیز و هیپوفیز قدامی یا آدنوهیپوفیز که هر کدام مسئول ترشح هورمون‌های متفاوت برای عملکردهای گوناگون بدن است. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار