آشنایی با تخصص پزشکی ورزشی

متخصص پزشکی ورزشی چه خدماتی ارائه می‌کند؟

10.6K
0 0

متخصص پزشکی ورزشی دوره دکترای عمومی را به پایان رسانده و وارد دوره تخصصی پزشکی ورزشی شده است. در این رشته به سه دسته از افراد خدمات ارائه می‌شود؛ ورزشکاران، بیمارانی که از بیماری مزمن رنج می‌برند و افراد سالمی که برای پیشگیری از بیماری به این پزشک مراجعه می‌کنند. با این ویدیو همراه شوید تا آقای دکتر محمد حَسَبی متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه درباره این تخصص توضیحات بیشتری را ارائه دهند.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار