نورون‌هایی با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت

سرعت فکر چقدر است؟

842
0 1
سرعت تفکر انسان توسط نورون‌های موجود در سیستم عصبی جابه‌جا می‌شوند. این نورون‌ها بسیار سریع هستند و به‌طور متوسط سرعتی معادل 120 تا 240 کیلومتر بر ساعت دارند. درصورت قوی بودن آکسون‌ها این سرعت می‌تواند به432 کیلومتر در ساعت برسد. برای اطلاعات بیشتر و هیجان‌انگیز این ویدئو را ازدست ندهید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار