12.3K
0 1

تزریق ستون فقرات و حذف عمل جراحی

تزریق اپیدورال راهی برای رهایی از دردهای گردن و کمر است

تزریقات ستون فقرات، باعث کاهش درد در کمر و گردن می‌شود. این درمانِ شناخته شده برای دردهایی که در کمر و گردن احساس می‌کنید، مفید است. تشخیص نوع تزریق و زمان درمان، با توجه به درد بیمار و منشاءآن انتخاب می‌شود. این ویدئو شما را با دردهای مربوط به ستون فقرات و تزریق برای درمان و کاهش درد، آشنا می‌کند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود