تمرین با وزنه، دستگاه، کش و حتی ورزش در آب

چه تمریناتی مقاومتی هستند و چه کمکی به ما می‌کنند؟

7.5K
0 1
تمرین با وزنه، دستگاه، کش و حتی تمرین در آب جزو تمرینات مقاومتی هستند که با هدف حفظ و ارتقای قدرت عضلات انجام می‌شود. در این تمرینات ما با پایداری در برابر یک نیروی مقاوم یا غلبه بر آن، قدرت عضلات را افزایش می‌دهیم که معمولا در تمرینات ایزومتریک ایجاد می‌شود.در این ویدئو توضیحات بیشتر را درباره چگونگی افزایش حجم عضلات، استقامت بدنی و قدرت بدنی از زبان آقای دکتر محمد حسبی، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه بشنوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار