بی‌خوابی، بی‌قراری، دلتنگی و بی‌حوصلگی

چقدر علائم متنوع اضطراب را می‌شناسید؟

1.1K
0 1
برای همه ما پیش آمده‌است که ساعت‌هایی دچار بی‌خوابی، بی‌قراری، دلتنگی و بی‌حوصلگی شویم. حتی گاهی اوقات به‌قول معروف دمدمی‌مزاج می‌شویم؛ یعنی ساعتی شاد و ساعتی عصبی. یا وقت‌هایی هم هست که از زمین و زمان طلبکاریم، این‌ها می تواند علائمی از داشتن اضطراب باشد. این ویدئو به شما می‌گوید اضطراب چیست و چگونه باید از پس آن برآمد.


Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار