دستگاه مناسب فشارخون کودکان و شیوه درست اندازه‌گیری

می‌توانم فشارخون بچه‌ام را در خانه چک کنم؟

1K
0 2
اندازه‌گیری فشارخون کودکان به پارامتر‌هایی مانند سن و اندازه بازوی کودک بستگی دارد و این دستگاه اگر بزرگتر از بازوی کودک باشد احتمال دارد که فشارخون را پایین‌تر نشان دهد و اگر کوچک‌تر باشد فشار را بالاتر نشان می‌دهد. زمانی هم که می‌خواهید فشارخون کودک را اندازه‌گیری کنید نباید خسته باشد یا معده‌اش پر باشد. در این ویدئو خانم خانم دکتر زهرا پورنصیری نفرولوژیست و متخصص کودکان و دانشیار نفرولوژی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی درباره شرایط اندازه‌گیری فشار کودکان توضیح داده است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار