همه‌چیز درباره محصولات غذایی مهندسی شده!

درباره تاریخچه تراریخته و چرایی نیاز به آنها بدانید

1K
0 1
مساله ورود محصولات تراریخته به بازار ایران، به یک موضوع چالش برانگیز در بین پژوهشگران و مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. در این ویدئو خانم دکتر شیما تشرعی داروساز و دستیار تخصصی رشته نوتراسیوتیکس علوم پزشکی تهران درباره تاریخچه و چرایی نیاز به این محصولات توضیح می‌دهند. اینکه بذرهایی که به روش‌های سنتی کشت می‌شوند، نمی‌توانند پاسخگوی نیاز جمعیت جهان باشند و برای همین مهندسی ژنتیک به کمک کشاورزان آمد تا بتوانند بذرهایی کشت کنند که در مقابل تنش‌های محیطی و آفات‌کش‌ها مقاوم باشد. دعوتید به تماشا.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار