داروها می‌دانند کجای بدن را تسکین دهند

نگاهی به سرنوشت داروهای خوراکی در بدن

6.7K
0 0
شاید برایتان سوال شده باشد که دارهای خوراکی بعد از ورود به معده چه مراحلی را طی می‌کنند. این ویدئو نشان می‌دهد که داروها پس از تجزیه توسط اسید معده به روده کوچک می‌روند و از طریق دیواره روده به کبد عظیمت می‌کنند و مقداری از آن به متابولیت تبدیل و از بدن دفع می‌شوند، مابقی دارو وارد جریان خون می‌شود و به اندام‌های مورد نیاز بدن می‌رسد و در نهایت از بدن خارج می‌شود. تماشا کنید تا با جزئیات بیشتری از سرنوشت داروهای خوراکی در بدن آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار