نگاهی به دلایل زنگ زدن گوش و روش درمان آن

مغز چه نقشی در وزوز گوش دارد؟

1K
0 0
به شنیدن صدا داخل سر بدون منبع خارجی «وز وز گوش» می‌گویند که معمولا به شکل زنگ‌زدن، وزوز یا سوت مداوم است. گوش مسئول این صدای وزوز نیست، گرچه می‌تواند یکی از عوامل آن باشد و علت را می‌توان در مغز یافت. این انیمیشن به زبانی ساده به شما می‌گوید منشا و علت صدای وز وز و زنگ زدن گوش چیست، چه اتفاقی در عملکرد مغز رخ می‌دهد که باعث تولید این صدا می‌شود و چه روش‌هایی برای کنترل و درمان آن وجود دارد.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار