با پنج علامت سندرم کرست یا اسکلرودرمی آشنا شوید

اسکلرودرمی با علامت سفت و ضخیم شدن پوست بدن

1.1K
0 0
سندرم کرست یا اسکلرودرمی، یک بیماری خودایمنی نادر و پیشرونده روماتیسمی است که پوست بیماران ضخیم، سفت و خشک می‌شود. این ویدئو به پنج علامت این سندرم می‌پردازد، از جمله: پوست ضخیم و سفت شده در انگشتان، پدیده رینود یا ضعف و کرختی دایمی انگشتان، انقباض رگ‌های خونی در اطراف دست‌ها یا پاها و...با این ویدیو همراه شوید تا از این بیماری خودایمنی بیشتر بدانید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار