با اوزون درمانی خونی و مقعدی آشنا شوید

اوزون تراپی و درمان بیماری‌های عفونی

1K
0 0
اوزون‌درمانی، روش درمانی جدیدی است که از دو طریق خونی و مقعدی انجام می‌شود. در روش خونیخون بیمار گرفته شده، به آن اوزون اضافه و مجدد به بدن بیمار تزریق می‌گردد. در روش مقعدی نیز از طریق وارد کردن اوزون به مقعد صورت می‌پذیرد. از این روش درمانی برای تحریک سیستم ایمنی و مقابله با عفونت‌ها و همچنین سریع‌تر کردن روند درمان بیماری‌های عفونی مثل مشکلات سینوس، دیس‌بیوز گوارشی، بیماری لایم و سایر بیماری‌های عفونی کاربرد دارد. با این ویدئو همراه شده تا با اوزون درمانی بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار