استرس بد است؟

استرس واکنش سالم بدن به رویدادهاست

10.4K
0 1
از استرس نمی‌شود فرار کرد، نمی‌شود زندگی طبیعی داشت و استرس مفید نداشت. طبیعی است وقت کار یا روابط اجتماعی و خصوصی‌مان دچار استرس و نگرانی شویم. تماشای ویدئو به شما می‌گوید استرس چیست و چگونه می‌تواند اثر خوب یا بد در زندگی‌مان بگذارد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار