با انواع رینود و علائم آن بیشتر آشنا شوید

بررسی سه عامل بیماری رینود و گرفتگی شریان

1K
0 1
رینود، Raynaud بیماری است که با گرفتگی و اسپاسم شریان مرتبط است و می‌تواند به سه دلیل اتفاق افتد. برخی افراد پدیده رینود را در سرما و با تغییر رنگ دستان تجربه‌ می‌کند که به آن رینود اولیه می‌گویند. علت دوم آن می‌تواند به دلیل بیماری‌های دیگر مثل: لوپوس اریتماتوز سیستمیک یا آرتریت روماتوئید باشد که به آن رینود ثانویه می‌گویند.مورد سوم می‌تواند به دلیل موارد ارثی باشد. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار