با اپیکواکتومی بیشتر آشنا شوید

تفاوت‌ درمان مجدد کانال ریشه و جراحی خارج‌کردن نوک ریشه دندان

0.9K
0 1
بین دو روش اپیکواکتومی یا همان درمان مجدد ریشه و جراحی خارج‌کردن نوک ریشه، تفاوت‌هایی وجود دارد؛ درمان مجدد ریشه از قسمت تاج دندان انجام می‌شود یعنی تاج دندان را سوراخ و به کانال ریشه دسترسی پیدا کرده و موادی را خارج می‌کنند که قبلا داخل ریشه گذاشته شده است و در جلسه بعدی کانال ریشه باید دوباره پر شود. درحالی‌ که جراحی خارج‌کردن نوک ریشه را می‌توان در یک جلسه به انجام رساند. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار