تأثیر خوراکی‌ها روی مغز

امگا 3 و امگا6 چه فوایدی برای مغز دارند؟

5.2K
0 1
بیشتر جرم مغز از چربی‌ها نشات می‌گیرد که به آن لیپید می‌گویند که داخل آن آمینواسید، ریزمغذی‌ها و گلوکز یافت می‌شود. هر یک از این ترکیبات تاثیر به خصوصی بر عملکرد، رشد، خلق و خو و انرژی دارد. در میان این چربی‌ها مهم‌ترین آن امگا3 و امگا6 هستند که از بیماری‌های تخریبی مغز جلوگیری می‌کند. با این ویدئو همراه شوید تا بدانید مغز شما به چه موادی احتیاج دارد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار