آب‌نمک شاید راه درمان باشد

علت اصلی ترشحات پشت حلق چیست؟

873
0 1
ترشحات پشت حلق، مخاطی هستند که از سینوس‌ها ترشح می‌شوند و هنگامی که فرد خوابیده این مخاط پشت حلق او می‌ریزد. علت اصلی آن می‌تواند، باکتری، ویروس یا آلرژی‌ها باشد. با توجه به قوام و رنگ مخاط می‌توان نوع باکتریال، ویروسی یا آلرژی بودن آن‌را تشخیص داد و نوع درمان آن نیز متفاوت خواهد بود. با این ویدئو همراه شوید تا با توصیه‌های خانم دکتر فاطمه هاشمی پزشک عمومی نظیر غرغره کردن آب‌نمک و سایر راه‌کارهای بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار