شیوه اندازه‌گیری فشارخون بچه‌ها

کودکان هم می‌توانند مبتلا به فشارخون شوند؟

10.1K
0 2
فشار خون یک عدد ماگزیمم و یک عدد مینیمم دارد و فشارخون کودکان با بزرگسالان بسیار متفاوت است؛ در فشارخون کودکان از ماه اول تولد تا 15 سالگی هرسال یک عدد دارد و نمی‌توان یک عدد مشخص را به والدین اعلام کرد بلکه اعداد به ویژگی‌هایی مانند جنس، قد، هیکل، حتی نژاد هم وابسته است بنابراین آن عدد را ما باید خودمان تفسیر کنیم. در این ویدئو خانم خانم دکتر زهرا پورنصیری نفرولوژیست و متخصص کودکان و دانشیار نفرولوژی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی درباره فشارخون کودکان توضیح می‌دهند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار