نزدیک‌بینی یا میوپی، علت و راه درمان آن

نزدیک را خوب می‌بینم و دور را تار!

10.6K
0 1
نزدیک‌بینی یا میوپی یکی از عیوب انکساری چشم است به این معنی که بیمار نوشته‌ها و علامت‌ها را در فاصله نزدیک تشخیص می‌دهد، ولی در فاصله دور اجسام را تار می‌بیند. درواقع قرنیه و عدسی در چشم‌های عادی سطحی محدب و کاملا صاف دارند. یعنی تمام نوری که وارد چشم می‌شود، شکسته می‌شوند حالا اگر قرنیه و عدسی یکنواخت و صاف محدب نباشند، پرتوهای نور را به‌درستی نمی‌شکنند که این حالت به عنوان یک عیب انکساری شناخته شده است. با این ویدئو همراه شوید تا با علائم، نشانه‌ها و درمان نزدیک بینی بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار