قابلیت بدن برای انجام کارهای روزمره

آمادگی جسمانی یا فیتنس چیست؟

1K
0 1
وقتی حرف از آمادگی جسمانی یا فیتنس (fitness) می‌شود اغلب به تناسب اندام فکر می‌کنیم درحالی که به معنای قابلیت بدن برای انجام تکالیف روزمره است. به همین دلیل این میزان آمادگی جسمانی در افراد مختلف فرق می‌کند. دکتر محمد حسبی متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه در این ویدئو مثال می‌زنند که کارگران به قدرت بدنی بیشتری نیاز دارد و کسی که همیشه سرپاست به استقامت بدنی بیشتر. دعوتید به تماشا.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار