جلوگیری از درد و آسیب به عضلات زانو

نحوه صحیح بستن زانوبند را تماشا کنید

1.1K
0 0
نحوه بستن صحیح زانوبند بسیار مهم است، چراکه اگر درست و درجای خودش بسته و محکم نشود، ممکن است به بافت و عضلات زانو آسیب برساند. این ویدئو را برای آشنایی با نحوه صحیح بستن زانوبند تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار