بیماری‌های رستورانی!

کارکنان رستوران باید چه نکات بهداشتی را رعایت کنند؟

9.2K
0 0
در این ویدیو با چند مورد از بیماری‌هایی که ممکن در صورت رعایت نکردن بهداشت توسط کارکنان یک رستوران، شما را درگیر کند آشنا می‌شوید. عفونت استافیلوکوکس، نوروویروس وهپاتیت a از جمله این بیماری‌ها هستند. به علاوه اگر از کارکنان رستوران هستید، با نکات بهداشتی مهمی که باید رعایت کنید آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار