ناخن‌های آسیب دیده بیشتر در معرض عفونت‌های قارچی

اونیکومیکوزیس و کرم حلقوی ناخن چیست و چرا ناخن را بیمار می‌کند؟

1K
0 0
اونیکومیکوزیس و کرم حلقوی ناخن به دلیل عفونت قارچی د رپوست یا ناخن ایجاد می‌شود و در اکثر این عفونت‌های قارچی، پا وناخن‌ها را درگیر می‌کند. این عفونت شاید روی پوست یا ناخن هر فردی وجود داشته باشد اما تا زمانی که به داخل نفوذ نکند مشکلی به وجود نمی‌آورد. در واقع قارچ‌ها می‌توانند در محیط مرطوب و گرم زندگی کنند و به خوبی پخش شوند که تعریق پاها، جوراب‌ها و کفش‌ها با تهویه نامناسب رشد قارچ را تحریک می‌کند. با این ویدئو همراه شوید تا با اونیکومیکوزیس بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار