برای بهبود زخم پای دیابتی باید چه کارهایی انجام داد؟

چهار نکته مهم برای درمان زخم پای دیابتی

7K
0 0

اگر زخم پای دیابتی برای فرد ایجاد شد برای کنترل و بهبود زخم باید چه مواردی را رعایت کند؟ بیمار ابتدا باید از پیاده روی خودداری کند چون در اثر گام برداشتن وزن زیادی به زخم وارد می‌شود و شرایط آن را بدتر می‌کند. بعد باید به پزشک مراجعه کند، دریافت آنتی بیوتیک، انجام دبریدمان زخم یا برداشتن زخم، یاد گرفتن پانسمان کردن زخم به صورت صحیح... در این ویدئو ملیحه سلامی کارشناس پرستاری، درباره مواردی که فرد در زخم پای دیابتی باید انجام دهد اشاره کرده است.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار