آنچه حس می‌کنیم، چطور به پیام عصبی تبدیل می‌شود

آشنایی با حواس پنجگانه به زبان ساده

854
0 0
بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه، حواس پنج‌گانه ما هستند که کمک می‌کنند دنیا را درک کنیم و هر آنچه را که در اطرافمان اتفاق می‌افتد، بفهمیم. برای اینکه بدانیم این پنج حس چطور به پیام عصبی تبدیل شده و در مغز، پردازش می‌شوند باید با ساختار اندام‌های مربوط به آنها یعنی چشم، گوش، بینی، زبان و پوست آشنا شویم. این ویدیو به زبان ساده شما را با ساختار این اندام‌ها و مکانیسم عملشان آشنا می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار