یک روتین ساده؛ سه بار در روز

تمرینات کششی پنج دقیقه‌ای برای کمک به بهبود درد شانه

1K
0 0
برای کاهش یا تسکین درد شانه، تمرین‌هایی وجود دارد که به شما کمک می‌کند. این روتین را حداقل سه بار در روز برای افزایش قابلیت حرکت‌هایتان انجام دهید. این ویدئو شما را راهنمایی می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار