ترتیب و نام دندان‌ها در دهان

آیا اسم دندان‌هایتان را می‌دانید؟

0.9K
0 1
چقدر با دندان‌ها و نام‌هایشان آشنایی دارید و می‌دانید که اولین دندان‌ها در انسان از چهار تا دوازده‌ماهگی شروع به رشد می‌کنند و رشدشان تا دوسالگی ادامه دارد. به طور معمول، ما در کودکی بیست دندان و در بزرگسالی سی و دو دندان شامل پیشین یا ثنایا، نیش یا انیاب و آسیای کوچک و بزرگ داریم. هر کدام از این دندان‌ها وظیفه‌ای معین دارند که در این ویدئو با آن‌ها بیشتر آشنا می‌شویم.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار