نارسایی قلب چه علائم و دلایلی دارد؟

ترشح مدام هورمون استرس نارسایی قلب را بدتر می‌کند

9.4K
0 1
در نارسایی قلبی، قلب توانایی پمپاژ خون کافی برای رفع نیازهای بدن را ندارد که می‌تواند به دلیل تضعیف، سفت و ضخیم شدن دیواره‌های بطنی باشد. در نارسایی سمت چپ، بطن چپ، خون غنی از اکسیژن را به‌مقدار کافی به بدن نمی‌رساند که باعث احساس خستگی، تنگی نفس و افزایش فشارخون در رگ‌های خونی می‌شود. در نارسایی در سمت راست، بطن راست نمی‌تواند با قدرت کافی منقبض شود تا خون را به‌سمت ریه‌ها ببرد درنتیجه خون در رگ‌ها تجمع می‌کند که باعث تجمع مایع «اِدم» در سراسر بافت‌ها می‌شود. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار