جاروبرقی و خلاصی از شر شپش‌های سمج؟

شپش ماده برای ریختن 2600 تخم‌ تنها یکبار جفت‌گیری می‌کند

7.6K
0 0
حتما می‌دانید که شپش‌ها اغلب روی پوست سر زندگی و از خون انسان تغذیه می‌کنند. اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید شپش‌های بالغ ماشین‌های بچه‌سازی‌اند و شپش ماده در طول عمر سی روزه خود می‌تواند بیش از 2600 تخم بگذارد. آنهم درحالی که تنها یکبار جفت‌گیری و اسپرم را درون خود ذخیره کرده‌ است! این ویدئو را درباره شپش، شیوه ابتلا، روش زندگی او در بدن ما و راه خلاصی از شرشان تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار