جراحی پلاستیک برای برگرداندن بافت طبیعی بدن

جراحی ترمیمی چیست و در چه مواردی انجام می‌شود؟

1K
0 0
منظور از جراحی ترمیمی چیست؟ شامل چه نوع جراحی‌هایی می‌شود؟ به هرنوع عمل جراحی که برای بازگردان عملکرد و شکل طبیعی بافت بدن انجام می‌شود جراحی ترمیمی می‌گویند؛ از سر تا نوک انگشتان پا را می‌توان عمل جراحی ترمیمی انجام داد. به طور کلی نقص عضو یا بدشکلی یک عضو خاص، یا آسیب دیدگی ناشی از تصادف و... بیماران را به انجام عمل جراحی ترمیمی وادار می‌کند. در این ویدئو آقای دکتر محسن محمودی فوق تخصص جراحی پلاستیک، درباره موارد استفاده جراحی ترمیم توضیح داده است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار