12.3K
0 1

در مورد شوینده‌های واژینال چقدر اطلاعات دارید؟

شوینده های مورد نیاز خانم‌ها

شوینده مورد نیاز زنان چیست؟ آیا این شوینده‌ها واقعا می‌توانند به بهداشت زنان کمک کنند یا اینکه صرفا جنبه تبلیغاتی دارند؟ کدام نوع از این انواع شوینده موثرتر است و مضرات استفاده از آن‌ها چیست؟ با این ویدیو همراه شوید تا اطلاعات جامع‌تری درباره شوینده‌های زنان به‌دست بیاورید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود