درباره دیابت نوع یک بدانید

چرا دیابتی‌ها تکرر ادرار، دهانی خشک و عطش زیاد دارند؟

1.1K
0 1
می‌دانید چرا مبتلایان به دیابت نوع یک، زیاد آب می‌نوشند؟ در این بیماری به سلول‌های سازنده انسولین داخل پانکراس حمله می‌شود و درنتیجه، بدن انسولین نمی‌سازد. برای همین وقتی کربوهیدرات را از غذا و نوشیدنی می‌گیرد و به گلوکز تبدیل و وارد گردش خون می‌کند، انسولینی نیست تا آن را وارد سلول‌ها کند و همین باعث تجمع گلوکز در خون می‌شود. قبل‌از تشخیص، بدن سعی در تخلیه گلوکز از طریق کلیه‌ها دارد که باعث تکرر ادرار می‌شود. ادرار بیش‌ از حد نیز باعث عطش زیاد می‌شود. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار