محصولات تراریخته نگرانی‌ کمبود غذا را کاهش دادند

محصولات تراریخته؛ مفید یا مضر؟

1.1K
0 2
مهمترین کار محصولات تراریخته، با نرخ رشدی که دارند، حفظ امنیت و ایمنی غذایی است. کشورهایی که با سوء تغذیه نسبت به مینرال‌ها، مینرال‌ها، ویتامین‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند می‎‌‌توانند از محصولات تراریخته‌ای استفاده کنند. محصولاتی که محتوای تغذیه‌ای بیشتری نسبت به محصول غیر تراریخته خودشان دارند. در این ویدئو دکتر شیما تشرعی خانم دکتر شیما تشرعی داروساز و دستیار تخصصی رشته نوتراسیوتیکس علوم پزشکی تهران درباره محصولات تراریخته و چالش‌هایی که ذهن مردم را درگیر کرده، توضیح داده است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار