پیشگیری ابتلا به لنف ادم بعد از جراحی توده‌های بدخیم سینه/1

چرا بعد از جراحی سینه دست ورم می‌کند؟

10.9K
0 1

گاهی لنف‌ ادم یا ورم دست بعد از برداشتن غدد بدخیم سینه اتفاق می‌افتد. لنف مایع حاوی پروتئین است که اگر جریان آن دچار مشکل شود، در فضای میان بافتی می‌ماند و عضو دچار ورم می‌شود. خانم ملیحه سلامی، کارشناس پرستاری در همین راستا توضیح می‌دهند که چرا در جراحی‌های تومورهای بدخیم سینه غدد لنفاوی زیر بغل را برمی‌دارند و تاثیر آن در ایجاد لنف ادم چیست.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار