بتا اگونیست‌ها داروهایی برای کنترل و تسکین حمله آسم

عوامل محرک محیطی چطور باعث حمله آسم می‌شوند؟

9.3K
0 1
آسم چیست؟ چه عواملی باعث حمله آسم یا تشدید آن می‌شود؟ راه درمانی دارد؟ محرک‌هایی مانند دود سیگار و تنباکو، گرده و هوای آلوده دقیقا چگونه باعث یک حمله آسم می‌شوند؟ چطور از این حملات ناراحت کننده و احتمالا مرگ‌آور در افرادی که آسم دارند، جلوگیری می‌کنیم؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات ویدئوی پیش رو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار