اختلالی عصبی که عضله حنجره را درگیر می‌کند

اختلال اسپاسم صوتی یا دیسفونی اسپاسمودیک

1K
0 0
«دیسفونی اسپاسمودیک» یک اختلالی عصبی که عضله حنجره را درگیر می‌کند و درنهایت بر گفتار تأثیر می‌گذارد. این بیماری درمان ندارد، اما راه‌هایی هست که به بیمار کمک می‌کند تا این وضعیت را بهبود ببخشد. این ویدئو با زبانی ساده درباره این اختلال و انواع آن صحبت می‌کند؛ نارسایی اسپاسمودیک اداکتور و نارسایی اسپاسمودیک مخلوط و راه‌های شناخت و بهبود آن.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار