16.7K
0 3

نوزاد 6 تا 8 ماهه چه توانایی‌هایی دارد؟

در اوایل شش ماهگی کودکان ممکن است کمی بلغزند و برای حفظ تعادل خود در حرکاتشان و نشستن نیاز به کمک داشته باشند اما زمانی که وارد هفت ماهگی می‌شوند به تعادل نسبتا خوبی می‌رسند. همچنین در این سن مهارت‌های اجتماعی و حرکتی کودک مثل تشخیص چهره پدر و مادر، صدا کردن آنها، لبخند زدن یا گرفتن اسباب‌ بازی و چرخیدن از پهلویی به پهلو دیگر ... ارتقا می‌یابد. در این ویدئو رشد مهارت‌های کودک 6 تا 8 ماهه بررسی شده است.

Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود