نوزاد 6 تا 8 ماهه چه توانایی‌هایی دارد؟

9K
0 3

در اوایل شش ماهگی کودکان ممکن است کمی بلغزند و برای حفظ تعادل خود در حرکاتشان و نشستن نیاز به کمک داشته باشند اما زمانی که وارد هفت ماهگی می‌شوند به تعادل نسبتا خوبی می‌رسند. همچنین در این سن مهارت‌های اجتماعی و حرکتی کودک مثل تشخیص چهره پدر و مادر، صدا کردن آنها، لبخند زدن یا گرفتن اسباب‌ بازی و چرخیدن از پهلویی به پهلو دیگر ... ارتقا می‌یابد. در این ویدئو رشد مهارت‌های کودک 6 تا 8 ماهه بررسی شده است.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار