فواید دستگاه بادی‌‌آنالیز

BMI چیست و چگونه شاخص توده بدنی را محاسبه می‌کنند؟

1.1K
0 1
BMI یا همان (Body Mass Index) به معنی تعیین شاخص توده بدنی است اما به تنهایی برای مشخص شدن میزان توده چربی کافی نیست چرا که فاکتورهایی مثل سن، جنس، تراکم استخوان و توزیع عضلات را در نظر نمی‌گیرد. برای همین پزشکان استفاده از دستگاه‌های بادی‌آنالیز را برای تشخیص میزان درصد چربی بدن پیشنهاد می‌کنند. در این ویدیو خانم دکتر افسانه گلشن‌راز، داروساز فواید استفاده از دستگاه آنتی‌بادی را به شما توضیح می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار