تجربه شرایط سخت و استرس‌زا و پریشانی ذهن

هفت نشانه فروپاشی روانی را بشناسید

82
0 0
تجربه شرایط سخت و استرس‌زا می‌تواند منجر به فروپاشی روانی یا پریشانی ذهنی شدید شود. این پریشانی می‌تواند به تدریج برای یک فرد اتفاق بیفتد یا به صورت ناگهانی رخ دهد. فروپاشی ذهنی می‌تواند منجر به ناتوانی در انجام کارهای روزانه مثل اختلال در روال عادات غذایی، خواب، شغل و تغییر ناگهانی در سبک زندگی فرد شود. در این ویدئو به 7 مورد هشداردهنده در ارتباط با فروپاشی ذهنی اشاره شده است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار