آشنایی با گلوکوم، علت، عوارض و شیوه درمان آن

چرا آب سیاه یک بیماری پنهان است؟

123
0 0
گلوکوم یا آب سیاه بیماری چشمی است و در درسته بیماری های نورودژنراتیو یا تخریب‌کننده عصب قرار می‌گیرد. نشانه‌های بارزی ندارد و می‌تواند به راحتی پنهان بماند و در صورت عمدم تشخیص و درمان باعث نابینایی شود. البته در معاینات دوره‌ای قابل تشخیص است و بعد هم به راحتی درمان می‌شود. این ویدئو با زبانی ساده درباره عملکرد چشم و شیوه دیدن می‌گوید و اینکه گلوکوم چرا به وجود می‌آید و چطور باعث تخریب چشم و ناینایی می‌شود.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار