آموزش نحوه صحیح حمام کردن نوزادان

نوزاد را هرچند وقت یکبار حمام کنیم؟

111
0 0
یکی از دل مشغولی‌های نومادران حمام کردن نوزاد است. اینکه چندبار در هفته او را حمام کنند؟ چطور حمام کنند؟ از چه ابزاری استفاده کنند؟ داخل حمام باشد یا آشپزخانه؟ دمای آب و اتاق چقدر باشد و.... . این ویدئو پاسخ به همه این سوالات است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار