شرایط نگهداری شیر مادر در دما و شرایط مختلف

شیر دوشیده مادر را تا چه زمانی می‌توان نگه داشت؟

110
0 2
بعضی از مادران شیرده به دلایل متفاوتی مجبور به دوشیدن شیر خود هستند. یکی از سوال‌های اساسی مادران این است که شیر دوشیده شده تا چه زمانی قابل نگهداری است؟ در این ویدیو خانم دکتر هانیه نوبری مقدم، داروساز دستیار تخصصی رشته نوتراسیوتیکس علوم پزشکی تهران به شما می‌گوید که شرایط خاصی مثل دما برای قابل استفاده بودن شیر دوشیده شده بسیار مهم است و نحوه نگهداری را به شما آمورش می‌دهد، پس این ویدیو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار