استفاده از سمعک و کاشت حلزون راه رهایی از SNHL

صدای بلند و کهنسالی عامل کم شنوایی حسی عصبی

151
0 0
سه نوع کم شنوائی وجود دارد که سنسورینئورال یا کم شنوایی حسی عصبی (SNHL) رایج‌ترین نوع است. کم شنوایی بر اثر قرار گرفتن در معرض صدای مخرب و یا با افزایش سن بوجود می‌آید. برای درمانش روش‌های مختلفی وجود دارد از جمله سمعک، کاشت حلزون، سمعک استتخوانی و ... با این ویدیو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار